Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle periodisme (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

Cal consultar-los a la gestió acadèmica del Centre
(http://www.uab.es/fac-ciencies-comunicacio/).

Tipus d'avaluació

Pràctica i teòrica, en funció del tipus d'assignatura.

Pràctiques professionals

10 crèdits destinats a pràctiques en empreses, que es fan al quart curs. Les destinacions més habituals són: ràdio, televisió, productores audiovisuals, grups multimèdia, gabinets de comunicació i premsa,...

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees
Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol
Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del mòn

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir a 2n cicle de:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona