Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau pedagogia (informació general)

Grau de Pedagogia

Informació general

Centre docent

Presentació

Aquest grau ofereix als alumnes la possibilitat de fer dues estades de pràctiques acadèmiques en centres diferents, una obligatòria i una optativa, de manera que l’alumne pot adquirir una gran experiència en el món laboral abans d’acabar el grau. 

Als últims anys, els estudis de Pedagogia s’han consolidat gràcies a la instauració del concepte Life Long Learning o aprenentatge al llar de la vida, que ha ampliat el camp d’estudi científic de la Pedagogia, així com el seu camp d’acció professional.

Coordinador i equip de coordinació

A cada titulació de Grau hi ha un coordinador i un adjunt a coordinació, així com la
comissió de docència en la que participa a més de la coordinació i el seu adjunt,
professorat que imparteix docència a la titulació i els delegats de cada grup classe (+).

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Anual.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del web de la Facultat.

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona