Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau musicologia (informació general)

Grau de Musicologia

Informació general

Centre docent

Presentació

La posició central que ocupa la música en els hàbits de consum i d’oci de la població, la creació d’una sòlida xarxa d’auditoris i sales de concert, l’aparició d’entitats i empreses dedicades a l’organització d’activitats musicals i l’atenció que cada cop més rep la música a les biblioteques, els museus i les col·leccions d’art i d’antropologia fan necessària la formació de professionals preparats per satisfer les necessitats de gestió, comunicació i atenció al patrimoni musical i que s’afegeixen a les tradicionals ocupacions de recerca i docència.

Coordinador i equip de coordinació

German Gan Quesada
93 581 25 14
german.gan@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat en semestres.

Idioma

Català, castellà, anglès i francès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): universitats de Bolonya, Rennes 2, París,  Marburg, Viena, Zuric, Tolosa, Limerick i Rotterdam.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi). 

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona