Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle multimèdia (títol propi extingit) (informació general)

Enginyeries

Horaris/Torns

Les classes es fan en horari de tarda, de 16 a 21 hores.

Tipus d'avaluació

Se segueix un model d'avaluació continuada, en què la nota final es determina per mitjà de diferents activitats avaluables com ara controls acumulatius i no acumulatius, treballs individuals, treballs cooperatius, dossiers d'aprenentatge, pràctiques de laboratori, etc.

Pràctiques professionals

Una vegada els estudiants han superat 105 crèdits, participen en pràctiques remunerades en empreses, que es fan en jornades de 4 hores diàries, en un horari compatible amb el seu horari de classes.
També hi ha la possibilitat de realitzar el treball de fi de carrera en una empresa.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus): Alemanya, Suècia, Portugal, Polònia i França

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona