Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Titulacions de 1r i 2n cicle medicina (llicenciatura de 1r i 2n cicles uab) (informació general)

Ciències de la Salut

Horaris/Torns

  • Primer curs: pràctiques al matí i teoria a la tarda
  • Segon curs: teoria al matí i pràctiques a la tarda
  • Del tercer al sisè curs, la docència es fa a les unitats docents hospitalàries i es desenvolupa al llarg de tot el dia, incloent-hi les pràctiques clíniques hospitalàries

Tipus d'avaluació

Avaluació tant de la teoria com de les pràctiques, ja siguin de laboratori i/o clíniques.

Pràctiques professionals

  • Pràctiques de laboratori
  • Pràctiques al laboratori d'habilitats clíniques
  • Pràctiques d'hospital i d'urgències
  • Pràctiques en un centre d'atenció primària

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees.

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona