Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau medicina (informació general)

Grau de Medicina

Informació general

Centre docent

Presentació

A més, la Facultat de Medicina pertany a un nucli punter d'R+D en el sector bio, el BioclusterUAB, creat en el marc del programa Campus d'Excel·lència Internacional. El BioclusterUAB afavoreix la integració dels alumnes en un entorn molt competitiu d'investigació transnacional.

Informació de les unitats docents hospitalàries
La docència d'aquest grau s'imparteix en cinc unitats docents: la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques (al campus de Bellaterra), la Unitat Docent de Sant Pau (a l'Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona), la Unitat Docent Vall d'Hebron (a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona), la Unitat Docent Germans Trias i Pujol (a l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona) i la Unitat Docent Parc Taulí (a l'Hospital Universitari Parc Tauli, Sabadell).
Els alumnes del grau de Medicina duen a terme els dos primers cursos a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques de Bellaterra. A partir del tercer curs la docència es trasllada als hospitals universitaris de la UAB.
L'assignació de la unitat docent hospitalària que correspon a cada alumne es fa durant el segon semestre del segon curs d'acord amb un procediment públic i transparent acordat per la Comissió de Grau de Medicina i seguint un calendari que es concreta cada any.
Per als alumnes que es matriculen del grau de Medicina a partir del curs 2016-2017, l'assignació de la unitat docent hospitalària es farà a partir de l'oferta i la capacitat docent de cadascuna, i sempre que sigui possible es tractarà de respectar les preferències dels alumnes. L'assignació es farà prenent com a base la nota de l'expedient acadèmic dels estudis del grau de Medicina, calculada un cop tancades les actes de febrer.

 

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador de titulació Josep Antoni Montiel Dacosta 93 489 40 96 JoseAntonio.Montiel@uab.cat
Coordinadora 1er curs Josefa Sabrià Pau 93 581 15 24 Josefa.sabria@uab.cat
Coordinador 2on curs Rafael Torrubia Beltri 93 581 14 38 Rafael.Torrubia@uab.cat
Coordinador 3er curs Vicenç Fonollosa Pla 93 428 56 21 Vicent.Fonollosa@uab.cat
Coordinador 4rt curs Salvador Navarro Soto 93 428 25 19 Salvador.Navarro@uab.cat
Coordinador 5è curs Antonio Escartín Siquier 93 581 70 11 Antonio.Escartin@uab.cat
Coordinador 6è curs Josep Antoni Montiel Dacosta 93 489 40 96 JoseAntonio.Montiel@uab.cat

Implantació dels estudis

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2010-11
2on Grau 2011-12
3er Grau 2012-13
4er Grau 2013-14
5è Grau 2014-15
6è Grau 2015-16

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau de Medicina tenen la possibilitat de participar en múltiples Programes d'Intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa Séneca/Sicue), d'Europa (Programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi) que contribueixen de manera molt positiva en la seva formació com a metges. D'altra banda, rebem cada curs estudiants d'altres països que desitgen completar la seva formació entre nosaltres, i que ens aporten altres perspectives i contribueixen a l'enriquiment personal dels alumnes.
 
Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del nostre web.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona