Inici > Estudiar > Tots els estudis > PlantillaEstudiarUAB > Titulacions de 1r i 2n cicle matemàtiques (llicenciatura) + enginyeria informàtica (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

Matí i tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens, pràctiques i lliurament de problemes.

Pràctiques professionals

S'incentiva que el projecte final de carrera es faci en empreses relacionades amb les tecnologies.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, França, Alemanya, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Àustria, Bèlgica, Noruega, Polònia, Portugal, Romania i Suïssa

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: València, Cadis, Madrid, País Basc, Granada, Màlaga, Múrcia, Sevilla i Tenerife

Extinció del pla d'estudis

D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007,  el curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docència dels cursos 1er, 2on, 3er i 4rt de la titulació de Eng. Informàtica i Llicenciat en Matemàtiques. Els estudiants d'aquesta titulació que no hagin superat el total d'assignatures corresponents a aquests cursos, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l'adaptació als nous ensenyaments de Eng. Informàtica i Grau de Matemàtiques.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 5è curs d'aquest estudi.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona