Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle matemàtiques (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

Un torn de matí.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Pràctiques a empreses, institucions i instituts de secundària.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Noruega, França, Itàlia, Bèlgica, Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Polònia, Portugal, Romania i Suïssa
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid, País Basc, Granada, València, Cadis, Màlaga, Múrcia, Sevilla i Tenerife
Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món

Continuació a altres estudis de la UAB

Observacions

Vegeu les titulacions complementàries de l'apartat Pla d'estudis.

Extinció del pla d'estudis

D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, no s'oferirà docència de la titulació de Llicenciat en Matemàtiques el curs acadèmic 2013/14.
Els estudiants d'aquesta titulació que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l'adaptació als nous ensenyaments de Grau de Matemàtiques.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona