Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Grau matemàtiques (informació general)

Grau de Matemàtiques

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Matemàtiques està estructurat de manera que permet seguir diferents itineraris de formació especialitzada: un itinerari d'Estadística, un itinerari d'Enginyeria Matemàtica, un itinerari d'Economatemàtica i un altre de Matemàtica Fonamental. 

Els titulats d'aquest grau adquireixen una sèrie de competències que els capaciten per desenvolupar la seva professió amb eficàcia o per continuar estudis especialitzats. Cal destacar que els sectors industrials, financers i empresarials desenvolupen models i eines matemàtiques i necessiten experts per fer-ne la implementació.

Amb una taxa d'inserció laboral dels graduats universitaris en Matemàtiques del 95% i un grau de satisfacció dels estudis del 90%, el Departament de Matemàtiques de la UAB és un dels de més prestigi de tota Espanya. Amb publicacions en les revistes científiques internacionals de major impacte en l'àmbit matemàtic, compta amb un servei de consultoria matemàtica per a l'empresa, i amb la participació de professors que desenvolupen la seva recerca en el prestigiós Centre de Recerca Matemàtica (CRM). La UAB participa també en la Graduate School of Mathematics, de creació recent. La UAB ofereix la possibilitat d'estudiar conjuntament Matemàtiques i Física, titulació amb una de les notes de tall més alta d'Espanya.

Coordinador i equip de coordinació

Xavier Bardina Simorra

Formació complementària

Curs de matemàtiques, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat Espanyol (Sicue-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:
El programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus.

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Universitats que participen en el programa Erasmus.
Universitats que participen en el programa Sicue-Sèneca.
Universitats que participen en el programa Programa Propi.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros.

Beques específiques

Beques Pere Menal. Cada curs acadèmic s'atorga aquesta beca a l'estudiant de primer amb el millor expedient de batxillerat i PAU. Es pot renovar els cursos següents (amb condicions). La beca cobreix la matrícula i inclou una quantitat en metàl·lic en concepte de compra de llibres.

Més informació d'aquest grau

http://mat.uab.cat/gmat

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona