Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau logopèdia - escola adscrita (informació general)

Grau de Logopèdia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Logopèdia s'estructura en cinc blocs: bases científiques de la logopèdia; trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals; tècniques i instruments d'avaluació dels trastorns logopèdics; disseny, planificació i aplicació de la intervenció logopèdica, i desenvolupament d'habilitats professionals. El Pla d'estudis inclou un conjunt d'assignatures que permeten aprofundir en el coneixement científic relacionat amb la disciplina i també en els diferents aspectes relatius a la intervenció logopèdica en els àmbits educatiu, neurològic, otorrinolaringològic, etc.

Els estudiants podran especialitzar-se en Intervenció en l'Àmbit Clínic, Intervenció en l'Àmbit Educatiu o en totes dues a la vegada.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet, possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Estoril (Portugal) i Liège (Bèlgica).

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): La Corunya, Granada i Salamanca.
 

Preu vigent per crèdit

5.474 euros per curs (possibilitat de pagament fraccionat).

Beques específiques

La Fundació Universitària del Bages destina la quantitat de 36.000 ¤ a beques pròpies.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona