Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau logopèdia (informació general)

Grau de Logopèdia

Informació general

Centre docent

Presentació

Juntament amb el professorat dels departaments de la Facultat de Psicologia participa en la docència del grau, professorat procedent de departaments adscrits a altres facultats de la UAB (Medicina, Filosofia i Lletres i Ciències de l'Educació). Aquest origen divers dels docents és un valor afegit ja que complementen amb la seva expertesa la formació multidisciplinària que la logopèdia requereix. A més, això possibilita que l'alumnat disposi en qualsevol d'aquests centres, de les instal·lacions i materials docents específics que precisa per a cada assignatura.

El grau de Logopèdia s'estructura en cinc blocs: bases científiques de la logopèdia; trastorns de la comunicació, el llenguatge, la parla, l'audició, la veu i les funcions orals no verbals; tècniques i instruments d'avaluació dels trastorns logopèdics; disseny, planificació i aplicació de la intervenció logopèdica, i desenvolupament d'habilitats professionals. El Pla d'estudis inclou un conjunt d'assignatures que permeten aprofundir en el coneixement científic relacionat amb la disciplina i també en els diferents aspectes relatius a la intervenció logopèdica en els àmbits educatiu, neurològic, otorinolaringològic, etc.

Els i les estudiants podran focalitzar la seva formació en dos dels àmbits més rellevants professionalment: menció d'Intervenció en l'Àmbit Clínic o menció d'Intervenció en l'Àmbit Educatiu.

Coordinador i equip de coordinació

  • Vicedegà d'Ordenació Acadèmica: Margarita Martí Nicolovius

          Adreça e-mail:    Margarita.marti@uab.cat
 

  • Coordinador de Logopèdia: Josep Nebot Cegarra

          Adreça e-mail:    coordinacio.logopedia@uab.cat 
 

  • Sotscoordinador de Logopèdia: David Garcia Quintana
          Adreça e-mail:      DavidG.Quintana@uab.cat

  • Coordinadora d'Intercanvis: Melina Aparici Aznar
          Adreça e-mail:      coord.intercanvis.psicologia@uab.cat

 

  • Coordinadora de Pràcticum: Mercè Mitjavila Garcia
          Adreça e-mail:     Merce.Mitjavila@uab.cat

 

  • Coordinador de l'Espai de Suport i Innovació Docents : Juan Muñoz Justícia         
          Adreça e-mail:  Juan.Munoz@uab.cat   

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral, tret de set assignatures que són anuals.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, proves escrites, treballs, etc. Hi ha possibilitat de reavaluació.

Programes d'intercanvi

La Universitat Autònoma de Barcelona participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia, intercanvis que permeten a la comunitat universitària de la UAB conèixer altres realitats universitàries i als estudiants estrangers completar la seva formació a la UAB.

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
L'Erasmus és el programa de la Unió Europea en el camp de l'educació superior, que afavoreix la mobilitat europea i ajuda a progressar en la transparència i reconeixement acadèmic total entre tots els estudis i sistemes de qualificacions de la Unió.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE-Sèneca):
El Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España (SICUE) facilita els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol. Aquest intercanvi ofereix a l'estudiant la possibilitat d'experimentar diferents sistemes docents, inclòs el règim de pràctiques, i de conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
El Programa Propi de la UAB dóna l'oportunitat als alumnes matriculats a la nostra universitat de fer una estada acadèmica d'un semestre o d'un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus. 

Llistat d'universitats amb programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus):
En l'actualitat, la Facultat de Psicologia té establerts convenis per a estudiants de logopèdia amb 7 universitats europees de  Bèlgica, Alemanya, França, Holanda, Itàlia i Regne Unit.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (SICUE-Sèneca):
En l’actualitat , la Facultat de Psicologia té establerts convenis per a estudiants de logopèdia amb les universitats de: Madrid (UCM), Granada, Málaga, Murcia, Oviedo, Tenerife, Valladolid i València.

Programa Propi UAB amb universitats d'arreu del món:  
Els alumnes de la Facultat de Psicologia poden accedir a places de convenis de la UAB amb diverses universitats d'Amèrica Llatina, Estats Units, Canadà, Àsia i Austràlia.  

Espai de Mobilitat i Intercanvis del Campus Virtual: Aquesta eina, creada per la Facultat de Psicologia (i pionera a la UAB) té com a objectiu facilitar i promoure la participació dels estudiants de la Facultat als programes d'intercanvi establerts per la UAB, a més d'agilitzar el diàleg i l'intercanvi d'informació entre alumnes participants i futurs alumnes de mobilitat.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona