Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau llengua i literatura espanyoles (informació general)

Grau de Llengua i Literatura Espanyoles

Informació general

Centre docent

Presentació

El pla d’estudis permet cursar diversos itineraris que condueixen a les respectives mencions del títol: Llengua Espanyola, Literatura Espanyola i Hispanoamericana, Lingüística o Literatura Comparada. Els estudiants poden, a més, seguir itineraris addicionals (minors) per aprofundir en l’especialització en diversos àmbits acadèmics.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB atresora una àmplia experiència en la docència i la recerca a l’àmbit de la filologia hispànica. Per això, entre el professorat de la titulació estan els principals especialistes en les diferents branques de la llengua espanyola, així com en totes les èpoques i gèneres de la seva literatura.

Coordinador i equip de coordinació

Beatriz Ferrús Anton
93 581 23 40
beatriz.ferrus@uab.cat

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi). 

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona