Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau llengua i literatura catalanes (informació general)

Grau de Llengua i Literatura Catalanes

Informació general

Centre docent

Presentació

Amb aquesta formació, l'estudiant assolirà una àmplia base científica i metodològica transversal, polivalent i humanística.  Aquest bagatge donarà a l’estudiant la capacitat d'investigar i de crear coneixements de llengua i de literatura catalanes. Alhora, podrà fer, amb eficàcia i competència, aportacions del seu àmbit de formació per a atendre les necessitats d’una societat com l’actual, plural i sotmesa a canvis profunds.

En funció de l’interès de cada estudiant, aquest grau inclou l’especialització en un àmbit segons la menció escollida (de Llengua Catalana, de Literatura Catalana, de Literatura Comparada o de Lingüística).

Coordinador i equip de coordinació

Gemma Rigau Oliver
Tel. 93 581 12 22
Email: gemma.rigau@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona