Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle investigació i tècniques de mercat (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Per poder cursar aquesta titulació s'han d'obtenir 8 crèdits de Tècniques d'Investigació Social (5 teòrics i 3 pràctics) i 8 crèdits de coneixements bàsics de Macroeconomia (6 teòrics i 2 pràctics).

Horaris/Torns

1 torn de tarda.

Tipus d'avaluació

S'avalua de manera combinada amb exàmens i treballs pràctics.

Pràctiques professionals

Optativament, es podran realitzar fins a 6 crèdits en forma de pràctiques professionals.

Continuació a doctorats de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona