Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau informàtica i serveis - escola adscrita (informació general)

Grau d'Informàtica i Serveis

Informació general

Centre docent

Presentació

L'Escola Universitària d'Informàtica Tomàs Cerdà sempre ha estat innovadora en qüestions docents. Des de 1994 aposta per una major comunicació amb l'alumnat a través de la figura del tutor acadèmic. La titulació proposa un nou model d'aprenentatge on el docent adquireix el rol d'acompanyant, tutor i orientador de l'alumne, el qual es converteix en l'actor principal, responsable i compromès amb el seu futur, tot desenvolupant un paper més participatiu en l'adquisició de coneixements i d'estratègies d'aprenentatge permanent.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

A temps complet (en horari de 16 a 21 h) i a temps parcial (cursant les assignatures entre les 18 i les 21 h).

Període lectiu

Anual, tot i que el curs s'organitza per semestres, amb assignatures anuals i semestrals.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

L'escola té signats convenis d'intercanvi dins del programa Erasmus+ amb les universitats d'Aveiro (Portugal), Linnaeus University (Suècia), Nancy (França), Torí i Gènova (Itàlia) i Aalborg (Dinamarca).

Preu vigent per crèdit

4.060 euros per curs (338,33 ¤ per 12 terminis).

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona