Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau infermeria (informació general)

Grau d'Infermeria

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau d'Infermeria de la UAB s'imparteix a la Facultat de Medicina. La docència dels dos primers cursos es fa a la Unitat Docent de Ciències Mèdiques Bàsiques, a Bellaterra, i  els dos últims cursos a la Unitat Docent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, a Barcelona. Els estudis d'Infermeria tenen una llarga tradició docent i una estreta vinculació amb l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, un dels centres hospitalaris més grans de l'Estat espanyol des del punt de vista assistencial, docent i de producció científica. També estan vinculats amb l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, que té una llarga tradició assistencial, docent i investigadora. A més, s'estableixen col·laboracions amb centres d'atenció primària i sociosanitària de gran qualitat i amb una àmplia oferta de serveis.

El grau d’Infermeria permet aprofundir en coneixements específics per mitjà de les mencions d'Infància i Salut, Vellesa i Salut, Salut i Comunitat i Salut Mental al Llarg de la Vida, que consten en el suplement europeu al títol.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de titulació:
Maria Dolors Juanola Pagés
935814650
Mariadolores.juanola@uab.cat 

Coordinadora de 1r curs:
Rafaela Blanco
935868216
Rafaela.Blanco@uab.cat
 
Coordinadora 2on curs:
Maria Feijoo Cid
935868212
Maria.feijoo@uab.cat

Coordinador 3r curs:
Manel Quintanilla Martínez
934894079
Manuel.quintanilla@uab.cat
 
Coordinadora 4rt curs:
Antonia Arreciado Marañon
935868211
Antonia.Arreciado@uab.cat
 
Coordinadora d'Intercanvis:
Maria Dolors Bernabeu Tamayo
935868214
Mariadolors.Bernabeu@uab.cat 
 
Coordinadora dels Pràcticums:
Sabiniana San Rafael Gutiérrez 
935868215
Sabiniana.sanrafael@uab.cat 
 
Coordinadora del Treball Fi de Grau:
María Isabel Fernández Cano
935868426
MariaIsabel.FernandezC@uab.cat

Implantació dels estudis

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2009/10
2on Grau 2010-11
3er Grau 2011-12
4rt Grau 2012-13

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet amb possibilitat d'optar per la via lenta.

Període lectiu

Anual, dividit en dos semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diverses estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Així, als procediments d'avaluació tradicionals, como ara les proves objectives i les proves d'assaig, s'afegeixen procediments d'avaluació alternatius que s'apliquen en els treballs de grup, en els treballs pràctics i en els pràcticums, considerant la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.
 

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau d'Infermeria tenen la possibilitat de participar en múltiples Programes d'Intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa Séneca/Sicue), d'Europa (Programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi) que contribueixen de manera molt positiva en la seva formació com a infermers. D'altra banda, rebem cada curs estudiants d'altres països que desitgen completar la seva formació entre nosaltres, i que ens aporten altres perspectives i contribueixen a l'enriquiment personal dels alumnes.
 
Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del nostre web.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona