Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau infermeria - escoles adscrites (informació general)

Grau d'Infermeria (escoles adscrites)

Informació general

Centre docent

Presentació

Les escoles que imparteixen aquesta titulació tenen una llarga tradició docent en els estudis d’infermeria i una estreta vinculació a centres hospitalaris de referència a nivell nacional i internacional.

El grau d’Infermeria capacita als estudiants per oferir estratègies de promoció de la salut i prevenció de la malaltia i per dur a terme activitats que contribueixin al restabliment de les persones o les cures necessàries per oferir una mort digna. Dintre de l'entorn del sistema de salut, els professionals de la infermeria comparteixen amb altres professionals sanitaris les funcions de planificació, organització, direcció i avaluació del sistema de salut.

Les diferents escoles ofereixen als estudiants la possibilitat d’especialitzar-se en un àmbit de la Infermeria. L’EUI Gimbernat permet especialitzar-se en Innovació i Gestió de la Diversitat o Infermeria, Innovació en Salut i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. L’EUIT de Terrassa ofereix els itineraris d'Acció Comunitària en Salut i d'Infermeria en Àmbits Específics. Finalment, l’EUI de Sant Pau té les mencions de Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de la Cardiologia i Cures Infermeres Específiques en l'Àmbit de l'Oncologia.

Formació complementària

L'EUIT de Terrassa, durant la primera setmana del curs, ofereix unes jornades propedèutiques per als estudiants de nou accés.
 .L'EUI de Sant Pau ofereix, durant el primer semestre, un seminari de formació bàsica de prevenció de riscos i promoció de comportaments segurs, previ a les pràctiques clíniques.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

EUI de Sant Pautemps complet i parcial.
EU Gimbernat: l'estudiant ha de tenir en compte que els estudis d'Infermeria requereixen una alta dedicació. Si més no, hi ha la possibilitat d'optar per una via lenta.
EUIT de Terrassa: temps complet i temps parcial.
 

Període lectiu

EUI de Sant Pau: matriculació anual, planificació d'assignatures semestral.
EU Gimbernat: matriculació anual, planificació d'assignatures anuals i semestrals.
EUIT de Terrassa: matriculació anual. Es combinen assignatures anuals i semestrals.
 

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

Amb el perfil de formació de la titulació per competències s'apliquen diversos procediments d'avaluació que són coherents amb les diferents estratègies d'ensenyament i aprenentatge. Així, als procediments d'avaluació tradicionals, com ara les proves objectives, s'afegeixen procediments d'avaluació alternatius que s'apliquen en els treballs de grup, en els treballs pràctics i en els pràcticums, considerant la implicació de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i d'avaluació.
EUI de Sant Pau: majoritàriament, avaluació continua (es combinen exàmens i treballs pràctics).
EUIT - Terrassa: l'escola fomenta  la implicació de l'estudiant en els processos d'aprenentatge, i l'acompanya al llarg de l'estada al centre.

Programes d'intercanvi

EUI de Sant Pau:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Universitat Mikkeli de Finlàndia.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat de La Laguna i Universitat de les Illes Balears.
Programa Propi de la UAB amb la Universitat Unilasalle de Canoas (Brasil).
Programa Propi de l'EUIamb l'IFSI Hôpitaux de Léman (França).

EUI Gimbernat:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Estònia, Itàlia, Noruega, Portugal, Finlàndia i Regne Unit.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat de La Rioja.
Programa Propi de la UAB amb la Universitat Autònoma de Xile, la Universitat Sud-colombian i la Universitat d'Uruguai.

EUIT de Terrassa:
Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): França, Itàlia i Portugal.
Intercanvis amb universitats de l'Esta espanyol (Sicue): Vitòria.
Programa Propi de la UAB: Brasil.

Preu vigent per crèdit


87,53¤ (39,53 preu oficial + 48 preu propi) (EUI Sant Pau).
87,21¤ (39,53 preu oficial + 47,68 preu propi)(finançament en 12 mesos sense recàrrec) (EUI Gimbernat).
96,53¤ (39,53 preu oficial + 57 preu propi) (EUIT Terrassa).

Beques específiques

EUI Gimbernat: finançament de la matrícula fins a dotze mesos.
EUIT de Terrassa: ofereix 24 beques pròpies de col·laboració, que poden arribar a ser del 100% (60 crèdits) de l'import de la docència, depenent de la dedicació.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona