Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Titulacions de 1r i 2n cicle infermeria (diplomatura) (informació general)

Ciències de la Salut

Horaris/Torns

 • Vall d' Hebron: 1 torn de matí, de 8 a 15 h. Assignatures optatives al matí i a la tarda
 • Sant Pau: el període teòric es fa majoritàriament en torn de matí i el període pràctic en torn de matí o de tarda.
 • Creu Roja: 1 torn de matí i 1 de tarda. Estructura modular: durant el mòdul de pràctiques clíniques no hi ha teoria, i a l'inrevés
 • Ciències de la Salut: les classes teòriques es fan en torn de matí, les pràctiques es fan en torn de matí o de tarda

Tipus d'avaluació

 • Vall d' Hebron: avaluació continuada i tutoritzada. Metodologia ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)
 • Sant Pau: es combinen l'avaluació continuada amb exàmens i treballs
 • Creu Roja: es combinen l'avaluació amb exàmens, amb treballs i amb avaluació continuada
 • Ciències de la Salut: es combina l'avaluació continuada amb exàmens i treballs pràctics

Pràctiques professionals

 • Vall d' Hebron: centres d' atenció primària, centres hospitalaris i centres sociosanitaris de l' ICS.
 • Sant Pau: centres d'atenció primària, centres hospitalaris (Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau), i centres geriàtrics
 • Creu Roja: centres hospitalaris, centres d'atenció primària, centres sociosanitaris, programes comunitaris municipals, projectes d'intervenció comunitària
 • Ciències de la Salut: centres d'atenció primària de salut, ajuntaments, centres sociosanitaris, hospitals (urgències, UCI, hospitalització, salut mental, pediatria, ginecologia, etc.)

Programes d'intercanvi

Vall d' Hebron: Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Suècia, Finlàndia, Irlanda, Holanda, Bèlgica, Gran Bretanya i Turquia
Creu Roja: Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Bèlgica i Portugal
Ciències de la Salut:
Intercanvis amb universitats europees: Finlàndia i França
Intercanvis amb universitats de l' Estat espanyol: Vitòria i Mallorca

Sant Pau
: Els propis de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona