Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau humanitats (informació general)

Grau d'Humanitats

Informació general

Centre docent

Presentació

Els objectius bàsics del grau es concreten en diferents itineraris de formació especialitzada:

  • El de Gestió cultural forma professionals amb capacitació per definir projectes i iniciatives culturals, organitzar esdeveniments i implementar polítiques culturals institucionals, mitjançant la gestió organitzativa, econòmica, jurídica i de màrqueting.
  • L’itinerari de Cultura Contemporània es centra en l'estudi de la cultura occidental contemporània amb atenció a les relacions entre les diferents formes d'expressió (literatura, art, música, cinema, etc.) i el seu context històric.
  • Un tercer itinerari de formació general permet l'estudi interdisciplinari d'aquells aspectes de la cultura que més interessin des de la perspectiva individual a l'alumnat.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora:
Helena Kirchner Granell
93 581 1189
helena.kirchner@uab.cat
 

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).

Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona