Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau història (informació general)

Grau d'Història

Informació general

Centre docent

Presentació

Les persones graduades adquireixen la capacitat d'analitzar el passat i, per tant, també el present, i d'encaminar-se a àmbits professionals com ara l'ensenyament, la recerca, el treball en arxius i biblioteques, la gestió de documentació, la col·laboració amb mitjans de comunicació i editorials, l'assessorament cultural a les institucions, la gestió de projectes internacionals, el treball en l'administració o la carrera diplomàtica.

El grau ofereix nou mencions d'especialització que permeten aprofundir en el domini de diversos períodes històrics (Història Antiga, Història Medieval, Història Moderna i Història Contemporània), abordar aspectes concrets de la història social (Història i Gènere, Història de la Guerra, Història Social i Cultural de les Èpoques Moderna i Contemporània), centrar-se en l’àmbit local (Història de Catalunya) o dedicar-se a la gestió i recerca del patrimoni documental.

La Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, que imparteix estudis d’història des de la seva creació el 1968, ofereix a l’estudiant recursos físics de primer nivell (la Biblioteca d’Humanitats o fons documentals únics com ara SIBHIL·LA) i un professorat destacat tant pel seu prestigi com per la seva activitat investigadora.

Coordinador i equip de coordinació

Bernat Hernández
93 586 81 65
bernat.hernandez@uab.cat

Modalitat

Presencial

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet i possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona