Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau gestió d'empreses - escola adscrita (informació general)

Grau de Gestió d'Empreses

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Gestió d’Empreses combina de manera adequada la teoria i la pràctica de la gestió empresarial amb un coneixement especialitzat de la iniciativa emprenedora que la col·loca en un context organitzatiu i de gestió.

Una part significativa del programa es centra en el comportament emprenedor i en el manera en què es relaciona amb la innovació, el reconeixement d’oportunitat i el desenvolupament i la creació d’iniciatives empresarials, en resposta als nous perfils emergents.

La proposta del grau de Gestió d’Empreses dóna resposta al repte d’atendre als nous perfils emergents: l’economia digital, el desenvolupament de la logística, la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la gestió del coneixement. Per això, el propòsit primordial del grau de Gestió d’Empreses és el desenvolupament de la mentalitat empresarial, de les capacitats emprenedores i de gestió empresarial dels alumnes. 

Els objectius inclouen també:

  • Formar als estudiants en les competències necessàries per administrar i gestionar de manera integral empreses o organitzacions.
  • Formar als estudiants en les competències necessàries per a desenvolupar les activitats pròpies i específiques de cada àrea funcional de l’empresa.
  • El desenvolupament de la iniciativa emprenedora entre els alumnes (elevant el reconeixement i la motivació).
  • Formar als estudiants en les competències necessàries per a establir una empresa i gestionar el seu creixement.
  • Desenvolupar la capacitat d’emprendre per identificar, explotar potencials oportunitats i gestionar el seu desenvolupament.
     

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs, etc.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: universitats de Vaasa (Finlàndia), Reims (França) i Brussel·les (Bèlgica).

Preu vigent per crèdit

4.844 euros per curs (possibilitat de pagament fraccionat).

Beques específiques

La Fundació Universitària del Bages destina la quantitat de 36.000 euros a beques pròpies.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona