Inici > Estudiar > Tots els estudis > PlantillaEstudiarUAB > Grau gestió aeronàutica (informació general)

Grau de Gestió Aeronàutica

Informació general

Centre docent

Presentació

La UAB ha estat pionera a Espanya en oferir el títol de Graduat en Gestió Aeronàutica adaptat a l’Espai Europeu d’Educació Superior, una titulació que ofereix com a pròpia des del curs 2004-2005 i del qual és un referent a nivell nacional, juntament amb la Universitat Autònoma de Madrid. A nivell internacional, els EUA són el referent principal. Amb gairebé 15.000 aeroports existeix un gran desenvolupament del sector aeronàutic en general i una àmplia tradició de formació universitària en aquest àmbit. Europa, òbviament, tampoc és aliena a la necessitat d’expansió i de millora de la competitivitat del sector. Així, es fa palesa la necessitat de formació i recerca en el sector per donar resposta adequada als principals problemes existents. Aquest grau ofert per la UAB va precisament en la línea d’oferir resposta a aquestes necessitats.

Formació complementària

  • Introducció a l'Aviació Comercial
  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers
  • Introducció a les TIC

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Letònia, Alemanya, Àustria, Eslovènia i Itàlia.
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue): Universitat Autònoma de Madrid.
  • Programa Propi de la UAB amb universitats d'arreu del món.

Preu vigent per crèdit

35,77 euros.

Beques específiques

Beca de pràctiques remunerada pel sector.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona