Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle geografia (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

La titulació ocupa preferentment un torn de matí, de dilluns a divendres. Algunes assignatures però, tenen assignada docència en franges horàries situades a la tarda.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l' estudiant

Pràctiques professionals

Assignatura optativa de segon cicle que comporta fer pràctiques en empreses, organismes i institucions.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Islàndia, Noruega i Països Baixos
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid i València

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona