Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Grau geografia i ordenació del territori (informació general)

Grau de Geografia i Ordenació del Territori

Informació general

Centre docent

Presentació

Aquests objectius bàsics es completen en tres itineraris que permeten orientar a l’estudiant cap a una major especialització: Planificació Territorial y Ambiental, Demografia i Migracions i Estudis Urbans y Regionals.

Pel que fa a recerca, el grau de Geografia i Ordenació del Territori de la UAB destaca per la recerca capdavantera en diferents àmbits de la disciplina geogràfica i per la innovació docent. La recerca desenvolupada pel professorat de la titulació al llarg dels anys ha estat pionera en la introducció de nous enfocaments en Geografia (geografia quantitativa, geografia crítica, geografia de gènere, nous corrents de geografia aplicada a través de l'ús de les tècniques, etc.).

Un altre indicador del dinamisme investigador i docent són les col·laboracions que manté el professorat de la titulació amb diferents organismes vinculats a la pròpia Universitat, com l'Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona (IEMB), el Centre d'Estudis Demogràfics (CED), el Centre de Recerca Ecològica i Forestal de Catalunya (CREAF), l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i el Laboratori d'Informació Geogràfica i Teledetecció (LIGIT).

Coordinador i equip de coordinació

Anna Ortiz Guitart
93 581 17 59
anna.ortiz@uab.cat

Modalitat

Presencial (torn de matí)

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
  • Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue)
  • Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi)

Preu vigent per crèdit

25,27 euros.

Més informació d'aquest grau

http://geografia.uab.cat

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona