Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle geogr@fia en xarxa (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Horaris/Torns

La modalitat d'estudis de Geografia en xarxa no comporta cap horari específic d'assignatures ni d'atenció als alumnes ja que els estudiants es gestionen el seu propi temps en funció de les seves preferències o de la seva disponibilitat. Les consultes sobre el contingut de les assignatures, la tramesa d'exercicis i treballs, així com la resolució de dubtes es fa a través d'Internet. Únicament es fan dues trobades presencials cada semestre (una amb tots els estudiants de la modalitat en xarxa i l'altra, que té lloc en un mateix dia, que convoca cada assignatura). Aquestes trobades es programen en divendres o dissabte, igual que les sortides de camp.

Tipus d'avaluació

Els exàmens són presencials amb un calendari específic. Cada assignatura realitza dues convocatòries.

Pràctiques professionals

Assignatura optativa de segon cicle que comporta fer pràctiques en empreses, organismes i institucions.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Alemanya, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Islàndia, Noruega i Països Baixos
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Madrid i València

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona