Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau fisioteràpia (informació general)

Grau de Fisioteràpia

Informació general

Centre docent

Presentació

Els estudiants del grau de Fisioteràpia poden cursar les especialitzacions següents: Aprofundiment en fisioteràpia de l'aparell locomotor, Aprofundiment en fisioteràpia neurològica i Aprofundiment en fisioteràpia cardiorespiratòria.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora de titulació Cristina Cervantes Estrada 93 581 46 49 Cristina.Cervantes@uab.cat
Coordinadora 1er curs Sandra Torrell Vallespin 93 489 40 96 Sandra.Torrell@uab.cat
Coordinadora 2on curs Ana Victoria Lobato Bonilla 93 428 56 21 AnaVictoria.lobato@uab.cat
Coordinador 3er curs Jordi Cuartero Archs 93 428 56 21 JCuartero@santpau.cat
Coordinador 4rt curs Bernat Planas Pascual 93 489 34 47 Bernat.Planas@uab.cat
Coordinadora d'Intercanvis Montserrat Bolaños Fonts 93 428 56 21 Montserrat.Bolano@uab.cat
Coordinadora de Pràcticum Mariona Coll Molinos 93 428 56 21 Maria.Coll@uab.cat

Implantació dels estudis

CURS ANY IMPLANTACIÓ
1er Grau 2010-11
2on Grau 2011-12
3er Grau 2012-13
4rt Grau 2013-14

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs individuals i en grup.

Programes d'intercanvi

Els estudiants del Grau de Fisioteràpia tenen la possibilitat de participar en múltiples Programes d'Intercanvi amb universitats de l'Estat Espanyol (Programa Séneca/Sicue), d'Europa (Programa Erasmus) i resta del món (Programa Propi) que contribueixen de manera molt positiva en la seva formació com a fisioterapeutes. D'altra banda, rebem cada curs estudiants d'altres països que desitgen completar la seva formació entre nosaltres, i que ens aporten altres perspectives i contribueixen a l'enriquiment personal dels alumnes.
 
Enllaça aquí amb l'apartat de Mobilitat i Intercanvi del nostre web.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona