Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències de la Salut > Grau fisioteràpia - escoles adscrites (informació general)

Grau de Fisioteràpia (escoles adscrites)

Informació general

Centre docent

Presentació

El fisioterapeuta té l’oportunitat d’incrementar la qualitat de vida de les persones, un treball que implica un contacte permanent amb pacients i amb altres professionals sanitaris. Dins de les seves tasques integrarà diferents mètodes i procediments encaminats no solament a la terapèutica clínica, sinó també a la promoció i el manteniment de la salut.

L’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat ofereix a l’estudiant la possibilitat d’especialitzar-se en Fisioteràpia de l'Aparell Locomotor, Fisioteràpia Neurològica, Fisioteràpia Específica en Pediatria, Fisioteràpia de les Patologies del Tòrax o Fisioteràpia Específica en l'Esport.

 

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta per a persones que compatibilitzen els estudis amb una feina remunerada, o per circumstàncies vinculades amb la Llei de dependència, o per a persones discapacitades.

Període lectiu

Matriculació anual. Planificació d'assignatures semestral.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant, exàmens, proves escrites, treballs individuals i en grup.

Programes d'intercanvi

  • Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Àustria, Bèlgica, Lituània, Finlàndia, Holanda, Itàlia i Portugal.
  • Curs d'estiu a la Universitat de Lille (França) i a la Universitat d'Utrech (Holanda).

Preu vigent per crèdit

87,21 ¤ (finançament en 12 mesos sense recàrrec)

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona