Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle física (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Ciències

Horaris/Torns

Un sol torn, horari de matí.

Tipus d'avaluació

La metodologia ECTS implica una evaluació continuada en la qual es valora tot el treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Possibilitat de fer pràctiques en indústries, laboratoris o centres de recerca i en els laboratoris de recerca de la UAB.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Alemanya, França i Holanda.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Tenerife, Granada, València, Madrid, Illes Balears i País Basc.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, també es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Més informació d'aquesta titulació

Extinció del pla d'estudis

D'acord amb la normativa sobre l'extinció dels plans d'estudis d'ensenyaments estructurats d'acord amb ordenaments anteriors al RD1393/2007, no s'oferirà docència de la titulació de Llicenciat en Física el curs acadèmic 2013/14. Els estudiants d'aquesta titulació que desitgin continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l'adaptació als nous ensenyaments de Grau de Física.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona