Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau filosofia (informació general)

Grau de Filosofia

Informació general

Centre docent

Presentació

El grau de Filosofia ofereix un coneixement profund de la nostra rica cultura filosòfica i prepara l'estudiant per transmetre aquests coneixements a les generacions següents i per aplicar el coneixement filosòfic als problemes de l'actual societat del coneixement.

El grau inclou dos itineraris de formació especialitzada: Filosofia Fonamental i Filosofia Aplicada. Cal assenyalar la innovació que aquest plantejament suposa respecte als estudis universitaris de Filosofia actuals.

Coordinador i equip de coordinació

Marta Tafalla
93 581 83 92
marta.tafalla@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Alemanya, Dinamarca, França, Itàlia, Portugal, Polònia, Regne Unit, etc.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona