Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle filologia francesa + filologia anglesa (llicenciatures de 1r i 2n cicles) (informació general)

Arts i Humanitats

Horaris/Torns

Filologia Francesa té horaris de matins i principi de tarda i Filologia Anglesa té horari diürn.

Tipus d'avaluació

Treballs, exàmens, projectes, exercicis, presentacions individuals i en grup, pràctiques diverses, etc.

Pràctiques professionals

A Filologia Francesa hi ha pràctiques opcionals en empreses, institucions i centres educatius.

D'altra banda, el Pràcticum de Filologia Anglesa (pràctiques a empreses, escoles o institucions) és una assignatura optativa a segon cicle.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees:

  • Filologia Francesa: diverses universitats europees.
  • Filologia Anglesa: Anglaterra, Irlanda, Escòcia, Holanda, Dinamarca, Àustria, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, França, etc.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona