Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle filologia catalana + filologia hispànica (llicenciatures de 1r i 2n cicles) (informació general)

Homologats de 1r i 2n ciclesTipus de títolInformació generalAccés als estudisPla d'estudisPla d'estudis de l'EEESHabilitats requeridesSortides professionalsFilologia Catalana + Filologia HispànicaTitulacióFacultat de Filosofia i LletresCentre docent

Proporcionar una formació filològica de caràcter general i un coneixement adequat dels aspectes lingüístics, literaris i culturals inherents a la llengua i la filologia espanyoles i un coneixement aprofundit de la llengua i la literatura catalanes i el seu context cultural.

Proposta docent

Filologia Catalana té un sol torn de matí i mitja tarda. A Filologia Hispànica el 1r cicle es fa al matí i el 2n cicle al matí i a la tarda.

Horaris/Torns

Exàmens i/o treballs.

Tipus d'avaluació

A totes dues filologies, l'estudiant pot cursar pràctiques opcionals en empreses o centres diversos.

Pràctiques professionals

Intercanvis amb universitats europees:

 • Filologia Catalana: Alemanya, França, Gran Bretanya, Txèquia i Itàlia.
 • Filologia Hispànica: diverses universitats europees.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol

Programes d'intercanvi
Amb el 1r cicle d'aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de:Continuació a altres estudis de la UAB1089612449070Continuació a estudis relacionats de la UABPublicitat i Relacions Públiques (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Estudis d'Àsia Oriental (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Humanitats (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Periodisme (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Història i Ciències de la Música (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Arxivística i Gestió de Documents (Títol propi extingit)<br />Documentació (Llicenciatura de 2n cicle en extinció)<br />Estudis Internacionals i Interculturals<br />Comunicació Audiovisual (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Antropologia Social i Cultural (Llicenciatura de 2n cicle)<br />Traducció i Interpretació (Llicenciatura de 1r i 2n cicles)<br />Continuació a altres estudis de la UAB

Aquesta llicenciatura està en procés d'extinció i ja no es pot accedir al primer curs. Aquests estudis s'han adaptat a l'EEES, donant pas al grau d'Estudis de Català i d'Espanyol.

10,05 eurosPreu vigent per crèdit5 anysDurada390Total de crèdits
Distribució dels crèdits Troncals i obligatoris Optatius Lliure configuració
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
1r cicle 126 12 12
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
2n cicle 133,5 70,5 36
<img height="1" src="trans.gif" width="100%" />
Totals 259,5 82,5 48

La doble titulació en Filologia Catalana i Filologia Hispànica s'estructura de la manera següent:

Primer cicle
Correspon a les assignatures troncals, obligatòries, optatives i de lliure elecció del primer cicle de Filologia Catalana. 

En aquest cicle es recomana:

 • escollir les assignatures de segona llengua de Filologia Hispànica,
 • escollir com a assignatures optatives de facultat aquelles que estan relacionades amb Filologia Hispànica,
 • utilitzar els crèdits de lliure elecció per a cursar una part de les assignatures complements de formació de Filologia Hispànica.

Segon cicle
Cal cursar les assignatures següents:

 • les troncals i obligatòries de les dues llicenciatures,
 • un nombre variable d'optatives de Filologia Catalana i de Filologia Hispànica i
 • crèdits de lliure elecció.

Es recomana:

 • Escollir com a optatives de Filologia Catalana 30 crèdits troncals i/o obligatoris de segon cicle de Filologia Hispànica, i a la inversa, triar com a optatives de Filologia Hispànica 30 crèdits troncals i obligatoris de segon cicle de Filologia Catalana,
 • utilitzar crèdits de lliure elecció per a cursar la resta d'assignatures complements de formació de la llicenciatura de Filologia Hispànica i
 • la resta de crèdits de lliure elecció per completar la formació en les dues titulacions escollint més optatives de Filologia Catalana i/o de Filologia Hispànica.

El perfil de l'estudiant d'aquestes titulacions és el d'una persona amb les característiques següents:

 •  Bona expressió oral i escrita
 •  Capacitat de síntesi i comprensió
 •  Capacitat d'interpretació, de raonament i d'abstracció
 •  Interès per la llengua, la cultura i la literatura
 •  Bona memòria
Cap definida

La sortida tradicional és la docència en centres d'ensenyament públics o privats (secundària, batxillerat, universitat) i acadèmies d'idiomes. Hi ha una diversificació creixent en altres sectors relacionats amb:

 • El món editorial (producció, correcció, traducció)
 • La crítica literària, la promoció literària i l'assessorament tècnic en agències literàries
 • La investigació (instituts de filologia i lingüística, arxius i biblioteques)
 • Gabinets de normalització lingüística
 • Dinamització lingüística i gestió cultural
 • La societat de la informació (redacció i col·laboració en premsa, en ràdio i en televisió, corresponsals estrangers, redacció de continguts per a empreses d'Internet)

A més, en el cas de Filologia Hispànica cal destacar els sectors següents:

 • L'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera
 • L'ensenyament de l'espanyol a immigrants
Arts i Humanitats

Horaris/Torns

Filologia Catalana té un sol torn de matí i mitja tarda. A Filologia Hispànica el 1r cicle es fa al matí i el 2n cicle al matí i a la tarda.

Tipus d'avaluació

Exàmens i/o treballs.

Pràctiques professionals

A totes dues filologies, l'estudiant pot cursar pràctiques opcionals en empreses o centres diversos.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees:

 • Filologia Catalana: Alemanya, França, Gran Bretanya, Txèquia i Itàlia.
 • Filologia Hispànica: diverses universitats europees.

Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2014 Universitat Autònoma de Barcelona