Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle filologia catalana + filologia anglesa (llicenciatures de 1r i 2n cicles) (informació general)

Arts i Humanitats

Horaris/Torns

Filologia Catalana té un sol torn, matí i mitja tarda, i Filologia Anglesa té horari diürn.

Tipus d'avaluació

Treballs, exàmens, projectes, exercicis, presentacions individuals i en grup, pràctiques diverses, etc.

Pràctiques professionals

El Pràcticum de Filologia Anglesa (pràctiques a empreses, escoles o institucions) és una assignatura optativa a segon cicle.

Pel que fa a Filologia Catalana, l'estudiant pot cursar pràctiques externes opcionals en empreses o centres diversos.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees:

  • Filologia Anglesa: Anglaterra, Irlanda, Escòcia, Holanda, Dinamarca, Àustria, Alemanya, Finlàndia, Bèlgica, França, etc.
  • Filologia Catalana: Alemanya, França, Gran Bretanya, Txèquia, Itàlia i Grècia.

A més, Filologia Catalana té intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona