Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Titulacions de 1r i 2n cicle filologia anglesa (llicenciatura de 1r i 2n cicles) (informació general)

Arts i Humanitats

Formació complementària

S'ofereix, als estudiants de nou ingrés, un curs propedèutic de preparació i millora de les habilitats escrites i orals en anglès, per tal de preparar-los per a les assignatures i treballs de primer curs. L'assistència a aquest curs dóna dret a 4.5 crèdits de lliure elecció.

Horaris/Torns

Diürn.

Tipus d'avaluació

Les assignatures de 1r cicle s'avaluen majoritàriament amb exàmens, encara que en gairabé totes les assignatures s'avalua la participació activa en classe i el treball continu de l'alumne (amb exercicis, etc.). Al 2n cicle, les assignatures aplicades s'avaluen amb petits projectes pràctics. Les altres assignatures de 2n cicle s'avaluen amb exàmens i treballs.

Pràctiques professionals

El Pràcticum és una assignatura optativa de segon cicle de 6 crèdits que consisteix en una estada en una empresa relacionada amb el món de l'anglès (editorials, escoles, etc.).
L'horari és flexible: l'alumne es posa d'acord amb l'empresa.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus): Londres, Manchester i Edimburg (Regne Unit), Copenhaguen i Roskilde (Dinamarca), Gant (Bèlgica), Leipzig i Bochum (Alemanya), Graz (Àustria), Brest i Nantes (França), Dublín (Irlanda), Braga (Portugal), Amsterdam i Groningen (Holanda), Iasi (Romania), Roma (Itàlia), Cracòvia (Polònia), Joensuu (Finlàndia) i Xipre.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Continuació a altres estudis de la UAB

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona