Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau estudis francesos - uab/ub (informació general)

Grau d'Estudis Francesos (UAB-UB)

Informació general

Centre docent

Presentació

El multilingüisme és un factor clau per desenvolupar una carrera professional o científica en un context globalitzat. El coneixement del francès i de la cultura francesa és, en aquest sentit, un capital que obre un gran ventall de possibilitats, tal i com demostra el fet que universitats d'arreu d'Europa imparteixen estudis en aquesta disciplina. A més, són particularment intenses les relacions de Catalunya i d'Espanya en conjunt amb la societat francesa a molts nivells: el turisme, el comerç, les migracions, etc.

Els graduats en Estudis Francesos són capaços d'aplicar coneixements avançats a les àrees professionals en què es requereix una formació sòlida en la llengua francesa, la seva lingüística, la seva literatura i el seu context històric i cultural. Adquireixen competències com, per exemple, interpretar i analitzar en profunditat les obres literàries o dominar la llengua francesa a un alt nivell professional (nivell C2).

Val a dir també que el grau és impartit per centres de referència: tant la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB com la Facultat de Filologia de la UB atresoren una dilatada experiència en l'ensenyament i l'estudi en lingüística i cultura franceses i han mantingut col·laboracions profitoses amb universitats de França.

Coordinador i equip de coordinació

Àngels Catena Rodulfo
93 581 49 02
angels.catena@uab.cat

Formació complementària

S'ofereix un curs propedèutic el mes de setembre abans de l'inici del curs acadèmic.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres i la docència està distribuïda entre les dues universitats que imparteixen el grau (vegeu la universitat de docència al costat de la semestralització de les assignatures).

Idioma

Francès, català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Programa Propi de la UAB amb universitats del Quebec. 

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona