Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau estudis de francès i català (informació general)

Grau d'Estudis de Francès i Català

Informació general

Centre docent

Presentació

La UAB és l'única universitat de l'Estat que ofereix graus d'estudis filològics combinats que permeten assolir competències avançades en dues llengües i en les seves literatures. Per tant, aquesta proposta representa una aposta de futur en l'àmbit dels estudis filològics i, a la vegada, un apropament a les propostes que es fan a la majoria d'universitats estrangeres.

Coordinador i equip de coordinació

Marta Oller
93 581 27 49
marta.oller@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Francès, català i castellà.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi). 

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona