Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències Socials i Jurídiques > Titulacions de 1r i 2n cicle estudis d'àsia oriental (llicenciatura de 2n cicle) (informació general)

Ciències Socials i Jurídiques

Formació complementària

Els alumnes hauran d'acreditar, com a complements de formació, 18 crèdits de nivell elemental de la llengua de l'àrea de coneixement en què es vulgui especialitzar (xinès, japonès o coreà) per mitjà d'un test d'anivellament. Els alumnes que no acreditin el nivell requerit o que no superin el test, hauran de cursar les assignatures següents:

  • Iniciació a la llengua xinesa I i II o
  • Iniciació a la llengua japonesa I i II

Horaris/Torns

1 torn de tarda

Tipus d'avaluació

Avaluació continuada amb examen final

Programes d'intercanvi

Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona