Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau estudis d'anglès i espanyol (informació general)

Grau d'Estudis d'Anglès i Espanyol

Informació general

Centre docent

Presentació

L'ampliació de la Unió Europea i la globalització han suposat un augment exponencial de la comunicació multilingüe i, per tant, ha sorgit la necessitat de definir noves estratègies comunicatives que permetin l'optimització dels esforços en formació lingüística. Els progressos tecnològics exigeixen també nous instruments multilingües que permetin gestionar i estructurar el flux de documents escrits i audiovisuals produïts. Cada vegada és més gran, per tant, la necessitat de formar professionals relacionats amb les llengües en molt diversos àmbits. I aquests professionals no poden limitar-se a dominar una única llengua estrangera a més de la pròpia ja que els reptes socials exigeixen que les persones que desenvolupin la seva tasca professional en qualsevol dels àmbits relacionats amb les llengües siguin multilingües.

La UAB es l'única universitat de l'Estat que ofereix graus d'estudis filològics combinats que permeten assolir competències avançades en dues llengües i en les seves literatures. Per tant, aquesta proposta representa una aposta de futur en l'àmbit dels estudis filològics i, a la vegada, un apropament a les propostes que es fan a la majoria d'universitats estrangeres.

Coordinador i equip de coordinació

Marta Oller
93 58127 49
marta.oller@uab.cat

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de via lenta.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Anglès, castellà i català.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+).
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue).
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia i altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona