Inici > Estudiar > Tots els estudis > Arts i Humanitats > Grau estudis anglesos (informació general)

Grau d'Estudis Anglesos

Informació general

Centre docent

Presentació

Les persones titulades en Estudis Anglesos per la UAB adquireixen un alt nivell de llengua, lingüística, literatura i coneixement del context històric i cultural, així com una profunda capacitat crítica. Es fomenta especialment el cultiu de competències per treballar en equip, per adaptar l'expressió oral a l'audiència a tots els nivells y per fer ús de les noves tecnologies.

El Grau s'imparteix a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, un centre de referència en l'àmbit humanístic que representa un privilegiat entorn multidisciplinari. El professorat de la Facultat destaca pel seu dinamisme investigador. L'estudiant, a més, pot realitzar una estada durant el grau a una universitat estrangera d'Europa, Amèrica o Àsia.

D'altra banda, durant la primera quinzena de setembre, la UAB ofereix un curs propedèutic als nous estudiants del Grau per millorar les capacitats de comprensió i expressió en anglès.

Coordinador i equip de coordinació

Mercè Coll
93 581 23 06
merce.coll@uab.cat

Formació complementària

S'ofereix un curs destinat a reforçar les capacitats de comprensió i expressió en llengua anglesa, durant la primera quinzena de setembre. La inscripció es fa al juliol.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

El curs està organitzat per semestres.

Idioma

Anglès; català i castellà només en les assignatures transversals de primer curs.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, amb exàmens i treballs de diversos tipus.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+) amb 30 universitats i per un total de 47 places.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol (Sicue) amb 2 universitats i per un total de 4 places.
Intercanvis amb la Universitat de Califòrnia, amb la Universitat Laval de Quebec i amb altres universitats americanes i asiàtiques (Programa Propi).

Preu vigent per crèdit

25,27 euros

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona