Inici > Estudiar > Tots els estudis > Ciències > Titulacions de 1r i 2n cicle estadística (diplomatura) (informació general)

Ciències

Formació bimodal

La diplomatura es pot cursar de manera presencial o virtual. Cada estudiant pot decidir quines assignatures, i en quina proporció ho vol fer d'una forma o altra.

Horaris/Torns

Un torn de tarda.

Tipus d'avaluació

Depèn de l'assignatura.

Pràctiques professionals

S'ofereix una assignatura optativa per a fer pràctiques en empreses o al Servei d'Estadística de la UAB.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: Itàlia, Escòcia, França i Alemanya
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Granada i Sevilla

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Més informació d'aquesta titulació

Extinció del pla d'estudis

D’acord amb la normativa sobre l’extinció dels plans d’estudis d’ensenyaments estructurats d’acord ordenaments anteriors al RD 1393/2007, el  curs acadèmic 2013/14 no s'oferirà docencia de 1er i 2on curs de la titulació  de Diplomat en Estadística.
Els estudiants d’aquesta titulació que no hagin superat el total d’assignatures corresponents a 1er curs, si desitgen continuar els seus estudis, hauran de sol·licitar obligatòriament l’adaptació als nous ensenyaments de Grau d'Estadística Aplicada.

El curs 2013/2014 és l'últim que s'ofereixen assignatures de 3er curs d'aquest estudi.

Donat que tota la docència d’assignatures de Diplomatura d’Estadística és fa conjuntament a l’assignatura equivalent del Grau d’Estadística Aplicada i seguint el criteri aplicat des de la implementació del nou pla d’estudis de Grau.
Les assignatures  de Diplomatura d’Estadística tindran una convocatòria d'examen.
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona