Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica industrial. especialitat química industrial (eng. 1r cicle) (informació general)

Enginyeries

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs 

Horaris/Torns

1 torn:
1r curs, teoria al matí; pràctiques a la tarda (5 setmanes).
2n i 3r cursos, teoria a la tarda; pràctiques al matí (4 setmanes).

Tipus d'avaluació

L'avaluació es fa, bàsicament mitjançant exàmens semestrals i intrasemestrals al primer curs. Per a algunes assignatures cal, de forma periòdica, la realització de proves, treballs o el lliurament de problemes, per tal de fer l'avaluació continuada del treball de l'estudiant.

Pràctiques professionals

Programes d'intercanvi

És recomanable la realització del projecte de final de carrera o d'altres activitats en universitats estrangeres, mitjançant els programes europeus d'intercanvi d'estudiants.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona