Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica industrial. especialitat de mecànica (eng. 1r cicle) (informació general)

Enginyeries

Formació complementària

Cursos de preparació als estudis que s'ofereixen:

  • Taller tecnològic adreçat a tots els alumnes nous per a iniciar-los en el dibuix industrial i la informàtica (dóna dret a 1.5 crèdits de lliure elecció).
  • Setmanal presemestral: 10 hores de repàs de matemàtiques i informació universitària.
  • Càlcul bàsic: curs de repàs i introducció a les matemàtiques universitàries, durant el primer semestre amb una periodicitat de 2 hores setmanals (és obligatori per als alumnes de primer curs).

Horaris/Torns

2 torns, diürn (matí i tarda) i nocturn.

Tipus d'avaluació

Exàmens i treballs pràctics.

Pràctiques professionals

  • Convenis de cooperació educativa
  • Pràctiques en empreses (assignatura optativa)
  • Convenis per a la realització del projecte final de carrera

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus): Eslovàquia, Anglaterra França, Itàlia i Malta entre d'altres.

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona