Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica de telecomunicació. especialitat de sistemes electrònics (eng. 1r cicle) (informació general)

Enginyeries

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs 

Horaris/Torns

1 torn de matí.
Les pràctiques de laboratori poden tenir torns de matí i tarda.

Tipus d'avaluació

La teoria s'avalua majoritàriament amb exàmens, tot i que algunes assignatures combinen treballs i exàmens. A mig semestre s'acostumen a fer exàmens parcials per facilitar l'aprenentatge progressiu de l'estudiant.
Les pràctiques de laboratori tenen, en general, una avaluació continuada
.

Pràctiques professionals

Les pràctiques es realitzaran en empreses, institucions polítiques o privades, i s'otorgaràn crèdits per equivalència de fins a 12 crèdits de lliure elecció.

Per consultar la normativa feu clic aquí

Propostes d'activitat en empreses (documents per tramitar convenis) 

 

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona