Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica d'informàtica de sistemes - sabadell (eng. 1r cicle) (informació general)

Enginyeries

Horaris/Torns

Teoria: 1 torn de matí / 1 torn de tarda.
Pràctiques: diversos horaris de matí i de tarda.

Tipus d'avaluació

Teoria: exàmens + avaluació continuada
Pràctiques: treball pràctic + avaluació continuada.

Pràctiques professionals

Possibilitat de fer el projecte final de carrera mitjançant un conveni en pràctiques en una empresa.
Programa amb el Banc de Sabadell.

Programes d'intercanvi

Intercanvi amb universitats europees: Portugal, Irlanda i França
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol
Programa de mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle dels estudis següents:

Documentació sobre l'extinció del pla

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona