Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria tècnica d'informàtica de gestió (eees)(eng. 1r cicle) (informació general)

Enginyeries

Horaris/Torns

1 torn de tarda i 1 torn de nit

Tipus d'avaluació

Com que s'utilitzen les noves metodologies d'aprenentatge, i tenint en compte el nou marc de l'EEES, l'avaluació es regeix per diferents activitats avaluables com poden ser controls acumulatius i no acumulatius, treballs individuals, treballs cooperatius, dossiers d'aprenentatge, pràctiques de laboratori, etc.

Pràctiques professionals

Hi ha la possibilitat de fer convenis de pràctiques amb empreses a partir de segon curs, així com de realitzar el projecte final de carrera mitjançant un conveni amb empreses.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Sòcrates-Erasmus): Alemanya, Suècia, Portugal, Polònia i França.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb aquesta titulació es pot accedir al 2n cicle de:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona