Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria química (informació general)

Grau d'Enginyeria Química

Informació general

Centre docent

Presentació

Mitjançant les Mencions (itineraris acadèmics), l'alumne es pot especialitzar en quart curs en enginyeria bioquímica o ambiental, i també en els camps de l'enginyeria de materials i en el de l'enginyeria de processos químics. La UAB ha dissenyat aquests estudis per formar professionals en aquests àmbits, que tenen una gran projecció al món laboral. 

Un exemple d’aquesta projecció és el projecte MELiSSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative), un laboratori innovador de l'Agència Europea de l'Espai que es va iniciar com a part d'un programa de recerca de tecnologies de suport a la vida, per comprovar la viabilitat d'una missió espacial tripulada de llarga durada, per iniciativa d'enginyers químics de la UAB.

Coordinador i equip de coordinació

Paqui Blánquez Cano 

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Taller de Física.
  • Taller de Química.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

L'objectiu dels programes de mobilitat i intercanvi és permetre a la comunitat universitària conèixer altres realitats universitàries. La UAB participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia.

El Programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger, mitjançant el learning agreement (acord d'estudis) pactat previament amb el coordinador d'intercanvi.

Amb el Programa SICUE es faciliten els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol, en realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent. A més a més l'estudiant pot conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos).

Finalment, el Programa Propi de la UAB ofereix als alumnes de grau la possibilitat d'una estada acadèmica d'un semestre o un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. El reconeixement dels estudis cursats a l'estranger es farà d'acord amb la taula d'equiparacions pactada previament amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre.

 

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona