Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Titulacions de 1r i 2n cicle enginyeria química - bellaterra (eng. 1r i 2n cicle) (informació general)

Enginyeries

Formació complementària

Dins del marc de les accions dirigides als estudiants de nou accés, s'organitzen assignatures i cursos propedèutics amb l'objectiu de situar aquests alumnes en el grau de coneixement adequat i necessari per a seguir amb més fluïdesa les assignatures del seu pla d'estudis.

Oferta per aquest curs 

Horaris/Torns

1 torn, matí i tarda entre teoria i laboratoris.
(1r curs: laboratori al matí i teoria a la tarda)
(resta de cursos: teoria al matí i laboratori a la tarda)

Tipus d'avaluació

Majoritàriament amb exàmens, complementats amb treballs específics.

Pràctiques professionals

Opcionalment, l'alumne podrà realitzar, sota la direcció d'un tutor, 10 crèdits de lliure elecció en forma de pràctiques en empreses, hospitals o institucions. L'assignatura és la següent:

23753 Pràctiques en empreses, institucions públiques o privades

Propostes d'activitat en empreses (documents per tramitar convenis) 

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees: França, Suècia, Holanda, Dinamarca, Alemanya i Itàlia.
Intercanvis amb universitats de l'Estat espanyol: Santiago, Valladolid, València, Castelló, Tarragona, Madrid, Granada, Badajoz i Cadis.
Programa de Mobilitat de la UAB amb universitats d'arreu del món.

Continuació a estudis relacionats de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, es pot accedir al segon cicle dels estudis següents:

Continuació a altres estudis de la UAB

Amb el 1r cicle d'aquesta titulació, es pot accedir al segon cicle dels estudis següents:
 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona