Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria mecànica - escola adscrita (informació general)

Grau d'Enginyeria Mecànica

Informació general

Centre docent

Presentació

Cal destacar d’aquest grau, impartit a l'Escola Universitària Salesians de Sarrià, el seguiment personalitzat de l'estudiant i el fet que els estudis es complementin amb un gran nombre de pràctiques als laboratoris, proveïts d'equipaments didàctics i alhora professionals. També es mantenen convenis de col·laboració amb empreses de reconegut prestigi per a la formació de l'alumnat. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències.

Pel que fa a les sortides professionals, la titulació té un índex d’atur pràcticament nul entre els graduats, amb una mitjana de temps d’ocupació de tres mesos, des que es finalitzen els estudis fins a trobar feina.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs.

Durant el primer semestre, s'ofereix un curs de reforç: Càlcul bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2 h setmanals.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Eslovàquia, Anglaterra, França, Alemanya, Bulgària, Holanda, Itàlia, Letònia, Portugal, Romania, Polònia i Turquia.
Intercanvis amb universitats d'arreu del món: el Brasil, el Japó, Mèxic i la Xina.

Preu vigent per crèdit

6.426 euros per curs.

Beques específiques

Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona