Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria informàtica (informació general)

Grau d'Enginyeria Informàtica

Informació general

Centre docent

Presentació

L'estreta relació de la titulació amb centres tecnològics i de recerca avançada de reconegut prestigi nacional i internacional, i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC, afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels seus graduats. Alguns dels centres vinculats amb la titulació situats al campus de la Universitat són el Centre de Visió per Computador, l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial i el Centre Nacional de Microelectrònica.

Enginyeria Informàtica pot ser cursada conjuntament amb el grau d'Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinador:
Jordi Pons Aróztegui

Responsable Menció Enginyeria del Software:
Antonio López Peña

Responsable Menció Enginyeria de Computadors:
Juan Carlos Moure

 Responsable Menció Computació:
Ramon Baldrich i Caselles

 Responsable Menció Tecnologies de la Informació:
Sergi Robles Martínez
 

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Taller d'Electricitat i Electrònica.
  • Introducció a la Programació.
    Més informació: a l'apartat "Matrícula de 1r curs"-"La teva matrícula"-"Informació relacionada".

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

L'objectiu dels programes de mobilitat i intercanvi és permetre a la comunitat universitària conèixer altres realitats universitàries. La UAB participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia.

El Programa Erasmus+ facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger, mitjançant el learning agreement (acord d'estudis) pactat previament amb el coordinador d'intercanvi.

Amb el Programa SICUE es faciliten els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol, en realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent. A més a més l'estudiant pot conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos).

Finalment, el Programa Propi de la UAB ofereix als alumnes de grau la possibilitat d'una estada acadèmica d'un semestre o un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. El reconeixement dels estudis cursats a l'estranger es farà d'acord amb la taula d'equiparacions pactada previament amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre.

 

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona