Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria electrònica industrial i automàtica - escola adscrita (informació general)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Informació general

Centre docent

Presentació

L'electrònica industrial i automàtica és una especialitat que prepara als futurs enginyers per aplicar l'electrònica en tots els camps industrials. Bon exemple seria l'automatització de les línies de producció en la fabricació en sèrie d’automòbils, electrodomèstics, embotelladores, productes alimentaris...tan en la tria dels components i sistemes electrònics com en la programació d'aquests sistemes (informàtica industrial) i el seu manteniment.

Un altre exemple seria el disseny o la reparació de plaques amb els seus circuits electrònics i la programació d'aquests circuits per fer equips electrònics de mesura (de temperatura, de cabal d'aigua, de velocitat, de pressió... ), control (de motors elèctrics, calefactors, banys químics, energies alternatives, robots... ) o centrals d'alarmes.

Un camp important és l’organització i direcció de la producció dins les empreses del sector electrònic i un altre camp és el dels tècnics comercials.

El principal tret diferenciador d’aquesta oferta formativa respecte a titulacions similars d'altres centres és la participació de les empreses en la formació dels alumnes. Així, en el darrer curs els alumnes duen a terme part de la seva formació en un entorn professional. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències. A més, aquests estudis inclouen un gran nombre de pràctiques en laboratoris amb equipaments didàctics d'última generació i totalment disponibles per als alumnes. A més, es fa un seguiment personalitzat del progrés dels estudiants mitjançant tutories universitàries.

Formació complementària

Les assignatures de física i matemàtiques aporten els recursos i eines necessaris per permetre l’anivellament de coneixements previs..

Durant el primer semestre, s'oferix un curs de reforç: Càlcul Bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Eslovàquia, Anglaterra, França, Alemanya, Polònia, Bulgària, Holanda, Itàlia, Letònia, Romania, Lituània, Portugal i Turquia.
Intercanvis amb universitats d'arreu del món: el Brasil, el Japó, Mèxic i la Xina.

Preu vigent per crèdit

6.426 euros per curs.

Beques específiques

Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona