Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria electrònica industrial i automàtica - escola adscrita (informació general)

Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Informació general

Centre docent

Presentació

Un altre exemple seria el disseny o la reparació de plaques amb els seus circuits electrònics i la programació d'aquests circuits per fer equips electrònics de mesura (de temperatura, de cabal d'aigua, de velocitat, de pressió... ), control (de motors elèctrics, calefactors, banys químics, energies alternatives, robots... ) o centrals d'alarmes.

Un camp important és l’organització i direcció de la producció dins les empreses del sector electrònic i un altre camp és el dels tècnics comercials.

El principal tret diferenciador d’aquesta oferta formativa respecte a titulacions similars d'altres centres és la participació de les empreses en la formació dels alumnes. Així, en el darrer curs els alumnes duen a terme part de la seva formació en un entorn professional. En la modalitat Engineering By Doing els alumnes fan una estada llarga a l'empresa amb un projecte formatiu acordat i acaben adquirint i consolidant competències. A més, aquests estudis inclouen un gran nombre de pràctiques en laboratoris amb equipaments didàctics d'última generació i totalment disponibles per als alumnes. A més, es fa un seguiment personalitzat del progrés dels estudiants mitjançant tutories universitàries.

Formació complementària

Abans d'iniciar el 1r semestre del 1r curs:
- Curs de 15 hores d'anivellament de matemàtiques.
- Curs de 10 hores de física.

Durant el primer semestre:
- Curs de reforç: Càlcul Bàsic, curs de repàs i anivellament de matemàtiques de nivell universitari, amb una periodicitat de 2h setmanals.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet. Possibilitat de via lenta.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català, castellà i anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Eslovàquia, Anglaterra, França, Alemanya, Polònia, Bulgària, Holanda, Itàlia, Letònia, Romania i Turquia.
Intercanvis amb universitats d'arreu del món: el Brasil, el Japó, Mèxic i la Xina.

Preu vigent per crèdit

6.426 euros per curs.

Beques específiques

Beques pròpies de la Fundació Rinaldi (consulteu

http://www.euss.es/beques).

 

 

 

2015 Universitat Autònoma de Barcelona