Inici > Estudiar > Tots els estudis > Enginyeries > Grau enginyeria electrònica de telecomunicació (informació general)

Grau d'Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Informació general

Centre docent

Presentació

Els estudis d'Enginyeria de Telecomunicació de la UAB capaciten per accedir a les professions oficials regulades d'enginyer de telecomunicació, en totes les variants.

El grau ha estat dissenyat incorporant metodologies d'aprenentatge modernes amb el doble objectiu d'optimitzar el rendiment dels alumnes i afavorir-ne la inserció laboral. L'estreta relació amb centres tecnològics de reconegut prestigi internacional i amb empreses capdavanteres del sector de les TIC afavoreix el desenvolupament de pràctiques formatives d'alt nivell i la inserció al món laboral dels graduats en Telecomunicació de la UAB.

Coordinador i equip de coordinació

Javier Martín Martínez

Formació complementària

  • Taller de Matemàtiques per a Enginyers.
  • Electricitat i Electrònica.

Modalitat

Presencial.

Règim d'estudi

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.

Període lectiu

Semestral.

Idioma

Català / castellà i, en algunes assignatures optatives, anglès.

Tipus d'avaluació

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l'estudiant.

Programes d'intercanvi

L'objectiu dels programes de mobilitat i intercanvi és permetre a la comunitat universitària conèixer altres realitat universitàries. La UAB participa en nombrosos programes de mobilitat i d'intercanvi arreu del món, especialment amb Europa, Amèrica Llatina i l'Àsia.

El programa Erasmus+ es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb un clara vocació d'internacionalització.

El programa Erasmus facilita als alumnes matriculats en universitats europees l'estada acadèmica en una altra universitat europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats a l'estranger, mitjançant el learning agreement (acord d'estudis) pactat previament amb el coordinador d'intercanvi.

Amb el programa SICUE es faciliten els intercanvis d'estudiants dins de l'Estat Espanyol, en realitzar part dels seus estudis en una universitat diferent. A més a més l'estudiant pot conèixer els aspectes socials i culturals d'altres Comunitats Autònomes. Les places són per un semestre (5 mesos) o per a un curs acadèmic (9 mesos).

Finalment, el Programa Propi de la UAB ofereix als alumnes de grau la possibilitat d'una estada acadèmica d'un semestre o un curs sencer en una universitat estrangera que no participi en el programa Erasmus+. El reconeixement dels estudis cursats a l'estranger es farà d'acord amb la taula d'equiparacions pactada previament amb el coordinador responsable d'intercanvis del centre.

Preu vigent per crèdit

39,53 euros.

 

 

 

2016 Universitat Autònoma de Barcelona